Missie, Visie en strategie

 

Medicijngebruik is maatwerk. Want ieder mens is anders. Om voor iedereen het juiste medicijn te vinden, is expertise nodig. Bovendien vergrijst Nederland, de druk op de kosten neemt toe en mensen die zorg nodig hebben, zijn steeds beter geïnformeerd en willen meedenken en meebeslissen. Dat merken onze apotheken ook.

De missie van Service Apotheek
Wij willen dat onze Service Apothekers de beste farmaceutische experts van Nederland zijn. Daarom ontzorgen wij onze aangesloten Service Apotheken op zoveel mogelijk onderdelen, zodat de deskundigheid van medewerkers in Service Apotheken optimaal tot zijn recht komt.

De visie van Service Apotheek
De farmaceutische zorg wordt steeds beter. Als franchisegever hebben we de ambitie de markt net een stapje voor te zijn. Dat betekent dat we innovatieve oplossingen bieden die lokaal zelfstandig ondernemerschap stimuleren en de deskundigheid van het apotheekteam onderstrepen. En we zorgen ervoor dat de prestaties van Service Apotheken niet onopgemerkt blijven bij klanten en relevante stakeholders.

Gedreven door gezondheid
Bij Service Apotheek wordt iedereen gedreven door gezondheid. Want de farmaceutische zorg kan altijd beter. Gerichter. Efficiënter. Daarom staat bij ons het denken vanuit onze kernwaarden centraal: ambitieus, vernieuwend en verbindend.

Wat betekent dat?
Als we op macroniveau naar het zelfstandig openbaar apotheekbedrijf kijken, onderscheiden we grofweg drie gebieden die wij vanuit het hoofdkantoor van Service Apotheek maximaal ondersteunen:

  • Bedrijfsvoering
  • Farmaceutische zorg
  • Klantenbinding

Service Apotheek word je niet zomaar. Om succesvol invulling te geven aan onze missie en visie verwachten wij tegelijkertijd dat onze franchisenemers op deze drie pijlers aan minimale eisen voldoen. Een basis die ervoor zorgt dat we samen verder groeien.